Od ukupnog broja nezaposlenih, 208.084 (69,3 posto) je stručnih, 92.171 (30,7 posto) je nestručna osoba, a njih 93.475  (31,13 posto) prvi put traži zaposlenje. Na evidenciji nezaposlenih bilo je registrirano 69.956 osoba u dobi između 15 i 29 godina.

Među nezaposlenima najviše je KV (94.593 ili 31,5 posto) i NKV radnika (87.327 ili 29,08 posto) , potom slijede osobe sa SSS (83.140 ili 27,69 posto) i VSS (23.801 ili 7,93 posto), osobe sa PKV (4.489 ili 1,5 posto), VKV (810 ili 0,27 posto) i osobe sa NSS (355 ili 0,12 posto), pokazuju podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Krajem januara zabilježena su 10.622 korisnika novčane naknade, što je u poređenju sa podacima iz prethodnog mjeseca povećanje za 711.

Pravo na zdravstveno osiguranje u tom mjesecu preko kantonalnih službi za zapošljavanje ostvarilo je 211.137 osoba, što je za 706 više nego u prethodnom mjesecu. Pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje koristile su 493 osobe.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku 31.12.2021. godine u Federaciji BiH je bilo 533.260 registriranih zaposlenih osoba. Broj zaposlenih u odnosu na prosjek iz 2020. godine veći je za 13.098, a u odnosu na prethodni mjesec manji za 859.