Većina turista bili su domaći (57,1 posto).

U martu ove godine turisti su u Federaciji BiH ostvarili 51.055 noćenja što je za 55,3 posto više u odnosu na mart 2020. godine, a u odnosu na februar 2021. godine manje je za 15,7 posto. Skoro podjednako su noćili i domaći i strani turisti.

Prema vrsti smještajnog objekta, najveći broj noćenja ostvaren je u hotelima.

Kada su u pitanju noćenja stranih turista, najviše ih je bilo iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (25,1 posto), Srbije (13,6 posto), Hrvatske (11,6 posto), Turske (5,4 posto) i Crne Gore (4,6 posto) što je ukupno 60,3 posto. 

U martu 2021. godine u FBiH je bilo raspoloživo 22.998 kreveta, što je za 13,1 posto više u odnosu na mart 2020. godine. Iskorištenost kreveta u hotelima i sličnom smještaju bila je 7,8 posto.