- SDA insistira da se krene sa formiranjem novog saziva na federalnom nivou, počev od predsjednika FBiH pa prema Vladi FBiH. Moramo vidjeti da li za to imamo dovoljno ruku, da  li imamo koalicioni kapacitet koji se provlači kroz Dom naroda FBiH. Ako nemamo, onda moramo već u martu popuniti dva nedostajuća mjesta da bi SDA mogla da dalje pregovara o ostalim pitanjima.

Imamo Zakon o vladi, koji smo dogovarali, gdje ćemo neka ministarstva zamijeniti sa drugim. Vrijeme je da se moderniziramo, da se ide u skladu sa potrebama BiH, Federacije BiH. Ima tu još niz pitanja za koja je zainteresirana hrvatska strana. Dali smo sebi kratak rok, to će raditi najozbiljnije političari sa federalnog nivoa. Neće se moći riješiti sve odjednom, već da se ti sitni koraci naprave već u martu, te da se ide onda sa pitanjima izmjena Izbornog zakona BiH – pojasnio je Izetbegović.