-Uzrok za novi politički pritisak za usvajanje navedene strategije i napad na žrtve je po svemu sudeći boravak u BiH Joanne Korner, osobe koja je 2016. godine u saradnji s OSCE-om i ICTY-em sačinila kritički izvještaj o radu institucija BiH po predmetima ratnih zločina u BiH - saopćeno je iz udruženja. 

Podsjetili su da je Joanne Korner ovih dana završila svoju novu misiju u BiH i uskoro se očekuje njezin novi izvješataj o progonu zločinaca i stanju predmeta ratnog zločina u BiH.

-Očigledan strah od novog izvještaja Joanne Korner je ponovo aktivirao nalogodavce ministra Grubeše da ponove pritisak na Vijeće ministara BiH - poručili su iz udruženja žrtava u BiH. 

Iz udruženja pozivaju ministra Grubešu da "prestane obmanjivati javnost o razlozima neusvajanja strategije, već da pročita međunarodne izvještaje o stanju progona ratnih zločinaca i stanju pravosuđa u BiH, od ICTY/MICT, EU, OHR-a i OSCE-a, Reiharda Pribea do zaključka Parlamenta BIH, ali i izvještaj MICT-a upućen Vijeću Sigurnosti UN kako je ministar Grubeša oslobodio ratnog zločinca Marka Radića-Maku. 

-Upravo Ministar Grubeša opstruira izmjene tzv. Revidirane strategije i tako onemogućava progon ratnih zločinaca - poručili su iz udruženja žrtava. 

Pozivaju Vijeće ministara BiH da hitno donese odluku kojom će naložiti ministru Grubeši da pristupi izmjenama tzv. Revidirane strategije u skladu sa međunarodnim izvještajima i preporukama, a Tužilaštvo BiH da javno objave rezultate pravila puta Rimskog sporazuma koji su 2004. godine predati Tužilaštvu BiH na daljnu nadležnost kao dio zahjteva žrtva u pogledu tzv. Revidirane strategije.