Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine, u krivičnom predmetu protiv optuženog Jerka Ivankovića Lijanovića i drugih donijelo je rješenje kojim su uvažene žalbe branilaca optuženih Jerka Ivankovića Lijanovića, Slave Ivankovića Lijanovića, Milorada Bahilja i Mirka Galića. Povodom žalbi, a primjenom člana 309. Zakona o krivičnom postupku BiH, i u odnosu na optužene Jozu Sliškovića, Željka Mikulića, Draženka Kvesića, Mirjanu Šakota, Miroslava Čolaka, pravno lice „Farmer“ d.o.o. Široki Brijeg, „Farmko“ d.o.o. Široki Brijeg i pravno lice „Optimum“ d.o.o. Široki Brijeg, prvostepena presuda Suda BiH od 22.10.2018. godine u osuđujućem dijelu je ukinuta, te je određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine.

Prvostepenom presudom Suda BiH, od 22.10.2018. godine, optuženi: Jerko Ivanković Lijanović, Slavo Ivanković Lijanović, Milorad Bahilj, Jozo Slišković, Željko Mikulić, Draženko Kvesić, Mirjana Šakota, Mirko Galić i Miroslav Čolak oglašeni su krivim da su počinili:

optuženi Jerko Ivanković Lijanović pod tačkom 1. i 10. izreke presude krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa članom 29. KZ BiH, a u vezi s krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 3. KZ BiH; 

optuženi Slavo Ivanković Lijanović pod tačkom 1. i 11. izreke presude krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 3. KZ BiH u vezi sa članom 29. KZ BiH, a u vezi s krivičnim djelom pranja novca iz člana 209. stav 3. KZ BiH; 

optuženi Milorad Bahilj pod tačkom 1. i 5. izreke presude krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH, a u vezi s krivičnim djelom porezne utaje iz člana 210. stav 3. KZ BiH u vezi sa članom 31. KZ BiH i pod tačkom 2. izreke presude krivično djelo krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava iz člana 261. stav 2. KZ FBiH, sve u vezi sa članom 31. i 53. KZ BiH; 

optuženi Jozo Slišković pod tačkom 1. i 3. izreke presude krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH, a u vezi sa krivičnim djelom neplaćanje poreza iz člana 211. KZ BiH, pod tačkom 5. izreke presude krivično djelo porezne utaje iz člana 210. stav 3. KZ BiH i pod tačkom 4. izreke presude krivično djelo krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava iz člana 261. stav 2. KZ FBiH sve u vezi sa članom 31. i 53. KZ BiH; 

optuženi Željko Mikulić pod tačkom 1. i 5. izreke presude krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi s krivičnim djelom porezne utaje iz člana 210. stav 3. KZ BiH, a pod tačkom 7. izreke presude krivično djelo pranje novca iz člana 209. stav 3. KZ BiH, sve u vezi sa članom 31. i 53. KZ BiH; 

optuženi Draženko Kvesić pod tačkom 1. i 6. izreke presude krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH, a u vezi s krivičnim djelom porezne utaje iz člana 210. stav 3. KZ BiH i pod tačkom 7. izreke presude krivično djelo pranje novca iz člana 209. stav 3. KZ BiH, sve u vezi sa članom 31. i 53. KZ BiH;

optužena Mirjana Šakota pod tačkom 1. i 8. izreke presude krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH, a u vezi s krivičnim djelom porezne utaje iz člana 210. stav 3. KZ BiH i u vezi s krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 3. KZ BiH, sve u vezi sa članom 31. i 53. KZ BiH; 

optuženi Mirko Galić pod tačkom 1. i 8. izreke presude krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 4. KZ BiH, a u vezi s krivičnim djelom porezne utaje iz člana 210. stav 3. KZ BiH, sve u vezi sa članom 31. KZ BiH; 

optuženi Miroslav Čolak pod tačkom 1. i 9. izreke presude krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 4. KZ BiH, a u vezi s krivičnim djelom  pranje novca iz člana 209. stav 3. KZ BiH. 

S tim u vezi, Sud je optuženog Jerku Ivankovića Lijanovića, za navedena krivična djela, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina, te mu je istovremeno, kao sporedna, izrečena novčana kazna u iznosu od 50.000,00 KM. Optuženog Slavu Ivankovića Lijanovića Sud je, za navedena krivična djela, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina, te mu je istovremeno, kao sporedna, izrečena novčana kazna u iznosu od 30.000,00 KM.

Optužene Milorada Bahilju i Jozu Sliškovića Sud je, za navedena krivična djela, osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od po 5 (pet) godina i 10 (deset) mjeseci. Optužene Željku Mikulića, Draženku Kvesić i Mirka Galića Sud je za navedena krivična djela osudio na kaznu zatvora u trajanju od po 3 (tri) godine. Optužene Mirjanu Šakota i Miroslava Čolaka Sud je, za navedena krivična djela, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina.

Prvostepenom presudom, a na osnovu člana 110. i 111. Krivičnog zakona BiH, oduzeta je protupravno stečena imovinska korist pribavljena krivičnim djelom od: optuženog Jerke Ivankovića Lijanovića – iznos opranog novca od 474.950,13 KM na ime protupravno stečene imovinske koristi; od optuženog Slave Ivankovića Lijanovića – iznos opranog novca od 409.017,87 KM na ime protupravno stečene imovinske koristi, a od  optuženog Miroslava Čolaka – iznos opranog novca od 2.559.018,44 KM i iznos od 4.150.000,00 KM, dakle ukupno 6.709.018,44 KM  na ime  protivpravno stečene  imovinske koristi.

Optuženo pravno lice „Farmer“ d.o.o. Široki Brijeg odgovorno je što je pod tačkom 1. i tačkom 11. izreke presude  počinilo  krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom neplaćanje poreza iz člana 211. KZ BiH. Optuženo pravno lice „Farmko“ d.o.o. Široki Brijeg odgovorno je što je pod tačkom 1. i 12. izreke presude počinilo krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi s produženim krivičnim djelom porezne utaje iz člana 210. stav 3. KZ BiH.

Optuženo pravno lice „Optimum“ d.o.o. Široki Brijeg odgovorno je što je pod tačkom 1. i 13. izreke presude počinilo krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. KZ BiH u vezi s krivičnim djelom porezne utaje iz člana 210. stav 3. KZ BiH. S tim u vezi, Sud je pravnom licu „Farmer“ d.o.o. Široki Brijeg“ izrekao novčanu kaznu u iznosu od 800.000,00 KM); pravnom licu „Farmko“ d.o.o. Široki Brijeg novčanu kaznu u iznosu od 2.000.000,00 KM; pravnom licu „Optimum“ d.o.o. Široki Brijeg, novčanu kaznu u iznosu od 200.000,00 KM.

Prvostepenom presudom, a na osnovu člana 110. i 111. Krivičnog zakona BiH, oduzeta je protupravno stečena imovinska korist pribavljena krivičnim djelom, i to: od optuženog pravnog lica „Farmer“ d.o.o. Široki Brijeg iznos od 834.158,00 KM neplaćenog PDV-a kao i pribavljena protupravna imovinska korist; od optuženog pravnog lica „Farmko“ d.o.o. Široki Brijeg iznos od 1.965.631,00 KM utajenog PDV-a kao pribavljena protupravna imovinska korist; od optuženog pravnog lica „Optimum“ d.o.o. Široki Brijeg iznos od 260.714,87 KM na ime utajenog  PDV-a kao pribavljena protupravna imovinska korist.

U odnosu na optužene Slavu Ivankovića Lijanovića, Milorada Bahilja, Mirka Galića, pravno lice „Lijanovići“ d.o.o. Široki Brijeg i pravno lice Mi-Mo d.o.o. Mostar odbijena je optužba da su počinili:

optuženi Slavo Ivanković Lijanović krivično djelo porezne utaje iz člana 210. stav 2. KZ BiH, optuženi Milorad Bahilj krivično djelo neplaćanje poreza iz člana 211. stav 3. KZ BiH, optuženi Mirko Galić krivično djelo krivotvorenje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava iz člana 261. stav 2. KZ FBiH, pravno lice „Lijanovići“ d.o.o. Široki Brijeg krivično djelo porezne utaje iz člana 210. stav 2. KZ BiH, pravno lice „Mi-MO“ d.o.o. Mostar, krivično djelo neplaćanje poreza iz člana 211. KZ BiH.  

Jozo Ivanković Lijanović oslobođen je optužbe da je počinio krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. stav 3. KZ BiH u vezi sa članom 29. KZ BiH,  a u vezi sa krivičnim djelom pranja novca iz člana 209. stav 3. KZ BiH, saopćio je Sud BiH.