Naglašeno je kako sve više oružja pristiže u Kijev iz raznih država, pa tako i iz Bosne i Hercegovine.  U pitanju su tri M69A minobacača, a kalibar je 82 milimetra.