Portparol UN-a Stephane Dujarric kazao je da je UN-ova delegacija tokom vikenda posjetila Karabah na poziv Vlade Azerbejdžana.

Navodeći da delegacija pokušava da identifikuje humanitarne potrebe u regionu, Dujarric je rekao da su u delegaciji bili predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), Fonda UN-a za djecu (UNICEF), Visokog komesarijata UN-a za izbjeglice (UNHCR) i Ureda UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA).

Dodao je da je delegacija pregledala granični punkt u Lachinu i gradu Hankendi.

- Delegacija je saopćila da nije pronašla nikakve dokaze o nasilju nad armenskim civilima i da civilna infrastruktura u regionu nije bila gađana - rekao je Dujarric.

Navodeći da azerbejdžanske snage nisu gađale ni bolnice, škole, kuće, vjerske niti kulturne centre i da je Vlada Azerbejdžana pokrenula napore da ponovo pruži nesmetane zdravstvene usluge, Dujarric je kazao da je uočeno da poljoprivredne površine i stočni fond nisu oštećeni.

Dujarric je naveo da se delegacija sastala i sa predstavnicima armenske zajednice u Karabahu.

Ističući važnost obnove povjerenja u regionu, Dujarric je poručio da sve strane treba da ulože napore za to.