- Stambeni krediti za mlade su projekat koji radimo u saradnji sa našim većinskim vlasnikom Vladom FBiH, a na koji smo posebno ponosni, prije svega zbog njegovog društveno-odgovornog karaktera kojim doprinosimo zadržavanju mladih i obrazovanih ljudi u našoj zemlji. Upravo smo odobrili i hiljaditi stambeni kredit za mlade, a koji dolaze iz više od 50 mjesta širom FBiH, pa čak i iz onih gradova gdje Union banka nema svoje poslovnice. Interesovanje za ove kredite je veliko i kao jedina banka u većinskom državnom vlasništvu zaista možemo biti zadovoljni ovim rezultatima, koji ne bi bili mogući bez zalaganja svih zaposlenih - rekao je Nermin Bašić, voditelj Odjela za poslovanje sa stanovništvom u Union banci.

Iz Union banke su napomenuli da akcija stambenih kredita za mlade još uvijek traje i pozivaju sve punoljetne državljane BiH do navršenih 40 godina starosti da iskoriste jedinstvene uslove, a koji podrazumijevanju nominalnu kamatnu stopu 2,99 posto na godišnjem nivou, fiksnu zauvijek, a omogućena je i jedinstvena pogodnost na nove korisnike kredita za mlade koja se ogleda u dodatnom smanjenju kamatne stope za za svu novorođenu ili usvojenu djecu, što u konačnici znači da porodice koje u otplatnom periodu dobiju troje djece mogu ostvariti smanjenje nominalne kamatne stope do 2,39 posto.