- Broj prijava je veći od 600 jer neke koverte sadrže veći broj prijava - navodi ministrica Dizdarević.

Koverte s prijavama imovine bit će otvorene kada Ured dobije zaposlenike, a pored rukovodioca Vlada TK jučer je dala saglasnost za prijem još četiri zaposlenika na neodređeno vrijeme.

- U toku je konkurs za izbor sekretara Ureda, koji će rukovoditi tim tijelom, a čini mi se da je u fazi žalbe. U toku je izrada zahtjeva Agenciji za državnu službu za raspisivanje konkursa za tri državna službenika koji će raditi u Uredu. Oglas za prijem namještenika treba sačiniti sam Ured i to je u toku - rekla je ministrica Dizdarević.

Senada Dizdarević

Podsjećamo, svi izabrani i imenovani dužnosnici, na kantonalnom i općinskom nivou, kao i direktori, njihovi zamjenici i izvršni direktori uprava, javnih agencija, fondova i preduzeća čiji su osnivači TK ili gradovi i općine te savjetnici zvaničnika, morati prijaviti svoju pokretnu i nepokretnu imovinu. Prijaviti se mora vlasništvo nad pokretnim i nepokretnim stvarima, dionice, akcije, obveznice i udjeli u kompanijama, depoziti i štednje u bankama, primanja u BiH i inostranstvu te pokloni vredniji od 200 KM. Također, prijava će morati sadržavati i popis imovine bračnih partnera, djece te roditelja nosilaca svake od navedenih funkcija.

Svi podaci o imovini zvaničnika bit će pohranjeni u elektronski registar koji će putem web stranice biti dostupan svim građanima.

Da bi Ured što prije profunkcionirao, a dok se čeka prijem stalnih zaposlenika, ministrica je najavila da postoji mogućnost interenog premještja nekih državnih službenika ili privremeno zapošljavanje određenog broja ljudi s biroa za zapošljavanje.

- To ćemo gladati da uradimo što prije, u naredni mjesec i po ili dva. Prvo što treba uraditi jest otvoriti koverte koje sadrže prijave imovine i utvrditi jesu li pravilno popunjene jer postoji zakonski rok za njihovu ispravku. Na taj način bismo skratili vrijeme za unos podataka u registar kada budemo imali stalno zaposlene - dodaje Dizdarević.

Pored konkursa za sekretara koji je u toku bit će raspisani konkursi za stručne savjetnike za kontrolu i obradu podataka o imovini nosioca javnih funkcija, opće i pravne poslove te za budžet i finansije, kao i višeg referenta za administrativno-tehničke poslove.