Vlada je danas zadužila premijera FBiH da potpiše tekst urgencije prema Vijeća ministara BiH kojom će ažurirati realizaciju inicijative od 25.6.2020. godine za pristupanje zaključenju međunarodnog ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, upućenu s ciljem rješavanja svih pitanja i nedoumica u vezi sa stjecanjem vlasništva nad nekretninama Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče ili stjecanja trajnog prava korištenja, a na osnovu prava koja je Energoinvest - Energopetrol d.d. Sarajevo imao prije 1991. godine.

Uprave društava Operatora - Terminali Federacije i Naftnih terminala Federacije zadužene su da, u saradnji sa austrijskim CMS Reich-Rohrwing Hainz Rechtsanwalte, za sada ne poduzimaju pravne radnje po pitanju drugih pravnih opcija.

Vlada je zadužila uprave dva društva da je o svim eventualno poduzetim pravnim radnjama, dopunama, pojašnjenjima ili sugestijama firme CMS Reich-Rohrwing Hainz Rechtsanwalte GmbH, ili bilo kojeg drugog mjerodavnog organa za ovu problematiku, blagovremeno obavijeste putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.