Osnovni uvjet veze sa članovima bh. dijaspore znači da u suvlasništvu firme ili kroz poslovno partnerstvo - ugovor o saradnji i posredovanju postoji osoba koja pripada bh. iseljeničkoj zajednici.

Taj uvjet ispunjava svaka osoba koja je provela najmanje tri godine u posljednjih pet godina u inostranstvu.

Kroz programe tehničke podrške nudi se niz mogućih oblika saradnje sa kompanijama, a i sami investitori mogu predložiti neke dodatne aktivnosti u skladu sa vlastitim potrebama. 

- Kompanija može zatražiti različite oblike tehničke podrške, gdje nemamo zatvorenu listu mogućih opcija saradnje, ali možemo opisati na čemu smo do sada radili s kompanijama: angažman konsultanata na razvoju poslovanja, podrška pri uvođenju međunarodnih standarda kvalitete, potpora u marketingu i promociji, razvoj web-stranica kompanija, edukacija zaposlenika u prodaji, obuke za uvođenje novih poslovnih praksi, specifičnih softverskih rješenja i slično - pojašnjavaju iz projekta. 

Naglasili su da je riječ o posljednjem pozivu za tehničku podršku ove vrste u okviru USAID projekta Diaspora Invest. S tim u vezi, upućuju jedinice lokalne samouprave i sve razvojne agencije da mapiraju potencijalne korisnike i predoče im mogućnosti koje taj Poziv nudi.