U Elektroprivredi RS-a žele da taj posao bude urađen sporazumno i da se radnici, koji su višak, sami jave. Uprava je sa sindikatom usaglasila mjerila i kriterije, kojim se isključivo vrednuju godine staža provedene u energetskom sistemu RS-a.

Otpremine će minimalno iznositi  22.000 KM, a maksimalno 50.800 KM, s tim što mogu biti uvećane za radnike iz reda boračkih kategorija. 

Elektroprivreda RS-a je zajedno sa distributivnim preduzećima osigurala oko 27 miliona KM, koji će biti isplaćeni u dva dijela – prvi odmah nakon potpisivanja sporazumnog raskida ugovora, a drugi u roku do 60 dana od potpisivanja tog sporazuma.