Kako je objavljeno na Facebook stranici Buturović Polje, dolina Neretvice jedno od tek tri područja gdje postoje gajevi i sastojine pitomog kestena, dok su stabla u tom kraju daleko najboljeg zdravstvenog stanja pa je šteta koja nastaje neprocjenjiva.

- Zahtijevamo od PU Konjic da intezivira istražne radnje, pronađe i drastično kazni neodgovorne pojedince koji godinama svojim postupcima, namjerno ili nenamjerno, nanose nesagledive štete šumskom ekosistemu i stanovništvu. Također upućujemo apel općinskim strukturama da zatraže hitan angažman helikoptera Oružanih snaga kako bi se požar stavio pod kontrolu - poručuju mještani.