Preostalo je još jedanaest dana građanima da kupe premiju zdravstvenog osiguranja (markicu) za tekuću godinu na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Redovna distribucija premije osiguranja završava 28. februara a nakon ovoga datuma premiju osiguranja će moći pribaviti samo prvoprijavljeni u roku od 30 dana od dana prijave na zdravstveno osiguranje i djeca koja su navršila 18 godina života u roku od 30 dana od dana kada su navršili punoljetstvo. Kao i proteklih godina, krajem mjeseca, pred kraj distribucije, očekuju se veće gužve.

Već danas se u Područnom uredu Mostar ZZO HNK-a, u ulici Braće Fejića mogao primijetiti pojačan protok građana koji su došli po svoju godišnju markicu, unatoč 15 ponuđenih punktova.
U Zavodu zdravstvenog osiguranja su brojem dosadašnjih distribuiranih premija osiguranja, itekako zadovoljni.

- Povećao se broj osiguranika koji uzimaju premije zdravstvenog osiguranja, jer su očito shvatili prednost uzimanja premije u odnosu na plaćanje participacije - kazala je glasnogovornica ZZO HNK-a Alenke Ban.

Navela je primjer, kako se prošle godine do 12. februara distribuiralo 105.712 premija zdravstvenog osiguranja na području HNK, a o od toga 54. 396 u Mostaru, ali ove godine u istom periodu evidentirano je čak 5.458 više osiguranika u HNK, a 3.695 u Mostaru, koji su zatražili svoju premiju osiguranja koja nije obavezna.

Premija osiguranja vrijedi jednu kalendarsku godinu, a cijena premije osiguranja iznosi 20KM. Kupovinom premije osiguranja osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije za 134 usluge zdravstvene zaštite, za koje se pojedinačne cijene usluga kreću od dvije do 150 maraka.

Zavod je organizirao punktova na području HNK na kojima osiguranici mogu uplatiti i preuzeti premiju osiguranja te ovjeriti zdravstvenu iskaznicu, kako bi se izbjegli redovi