Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH) od 15. septembra provodi pojačane kontrolne aktivnosti oko prava na odbitak ulaznog PDV-a za motorna vozila kod kojih je izvršena prenamjena iz putničkih u teretna vozila.

Naime, analizom je uočeno kako su dodatni razrezi kod poreznih obveznika, sve češće, posljedica osporavanja prava na odbitak ulaznog poreza prilikom nabavke putničkih motornih vozila, za koja je prije (ili nakon) nabavke putem određenih atesta izvršeno prepravljanje u "teretna" motorna vozila.

S tim u vezi, Sektor UIO za poreze u skladu sa sačinjenim Planom kontrolnih aktivnost pokrenuo je proces kontrola kod više od 300 PDV obveznika.

Kada porezni obveznik vrši nabavku putničkog motornog vozila u skladu sa važećim Zakonom o PDV-u, obveznik ne može ostvariti pravo na odbitak ulaznog poreza, kao ni pravo na odbitak PDV-a za nabavku rezervnih dijelova za takva vozila, goriva i potrošnog materijala za potrebe prijevoza, održavanje, popravke i druge usluge koje su povezane s korištenjem tih prijevoznih sredstava.

Postojeći Zakon daje mogućnost da se izvrši odbitak ulaznog PDV-a za nabavku teretnog motornog vozila, ali pod uvjetom da se takvo vozilo isključivo koristi u poslovne svrhe.

- Analizom koja je urađena u UIO uočeno je da je za veliki broj džipova i luksuznih vozila urađenim atestima kod ovlaštenih tijela izvršena prenamjena iz putničkih u teretna motorna vozila, kako bi se zaobišla zakonska obaveza plaćanja PDV-a. UIO u svakom slučaju u kontrolama neće ispitivati opravdanost izdanih atesta. Za to postoje nadležne institucije, koje će sigurno vršiti provjere u smislu opravdanosti takvih izdanih dokumenata. Osnovni fokus kontrola koje provode inspektori UIO je na činjenici da li porezni obveznici motorno vozilo koriste isključivo u poslovne svrhe u djelatnosti za koju su registrovani - rekao je Feni načelnik Odjeljenja UIO za komunikacije i međunarodnu saradnju Ratko Kovačević.
 
Obveznicima, koji su izvršili pravo na odbitak ulaznog PDV-a samo zato što su nakon uvoza putničkih motornih vozila, ista raznim atestima prenamijenili u teretna, a koja se ne koriste za isključivo u poslovne svrhe, u kontrolama će se utvrditi dodatni razrez porezne obaveze, obračun zateznih kamata i bit će im izdan prekršajni nalog (kazna: 50 posto utvrđene obaveze za pravno lice i 50 posto procenata utvrđene obaveze za odgovorno lice).

S obzirom na visinu dodatno utvrđene obaveze obveznici se mogu susresti sa prilično visokim iznosima obaveze koju će morat platiti.

- Posebno želimo naglasiti da, ukoliko inspektori UIO utvrde obavezu u iznosu većem od 10.000 KM, te ako se utvrdi da je to učinjeno sa namjerom izbjegavanja plaćanja PDV-a, postoji i obaveza krivične odgovornosti – kazao je Kovačević.