Zastupnici NSRS-a su u oktobru 2021. godine usvojili Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima RS-a, a koji predviđa i osnivanje agencije za lijekove RS-a.

- Uvijek imamo rezervu u budžetu odakle možemo da finansiramo neku novu nadležnost – rekla je danas Vidović.

Ona je navela da je danas na sjednici Vlade RS-a utvrđen novi budžetski okvir  za 2022. godinu koji iznosi četiri milijarde i 382 miliona KM i veći je za 358 miliona KM u odnosu na planirani za ovu godinu.

Vidović je navela da su budžetski prihodi rasli za 11 posto, a rashodi za tri posto.

- Budžetski prihodi su veći do tekućih rashoda za 472 miliona KM. Naš budžet je u dobroj kondiciji, on je stabilan i likvidan - kazala je Vidović.

Navela je da je ukupan dug RS-a na kraju prošle godine iznosio šest milijardi i 100 miliona KM i iznosi 50,13 posto BDP-a, dok je ograničenje na 60 posto, te je dodala da postoji prostor za dodatno zaduženje.

Stanje javnog duga - budžeta, fondova i općina, iznosi pet milijardi i 88 miliona KM.