Cilj Sporazuma je konkretizacija daljnjih aktivnosti u saradnji dvije zemlje na realizaciji infrastrukturnih projekata u BiH, posebno izgradnje autoputa/brze saobraćajnice Sarajevo – Beograd – Sarajevo.

Saradnja uključuje pružanje povoljnih uslova za finansiranje i provođenje projekta, izvođenje radova i pružanje tehničke pomoći stručnjaka specijalizovanih za obuku osoblja.

Poseban fokus se stavlja na iznalaženje mogućnosti finansiranja, putem turskih banaka ili međunarodnih kreditnih institucija, prioritetnog projekta izgradnje i rekonstrukcije dionice autoputa Sarajevo – Žepče – Tuzla – Bijeljina – Kuzmin i dionice brze saobraćajnice Sarajevo – Pale – Rogatica – Višegrad – Vardište, sa konekcijom za Goražde na dionici Pale – Prača – Hrenovica.

Ministarstvo komunikacija i transporta BiH će Prijedlog sporazuma dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika Sporazuma odredi ministar komunikacija i transporta BiH.

Vijeće mnistara BiH usvojilo je Informaciju o održavanju petog sastanka Pododbora za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, videokonferencija, 22. 3. 2021. godine, koju je pripremila Direkcija za evropske integracije (DEI) BiH.

S tim u vezi, usvojen je dokument za diskusiju i data je saglasnost na prijedlog delegacije BiH za peti sastanak Pododbora za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku između EU i BiH. Predsjedavajući delegacije BiH Adnan Husić iz Ministarstva civilnih poslova BiH zadužen je da bude na raspolaganju medijima za pitanja u vezi sa sastankom.

Vijeće ministara zadužilo je DEI BiH da, u saradnji sa nadležnim institucijama u BiH, provede sve pripremne radnje za peti sastanak Pododbora za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku između EU i BiH i da dostavi informaciju o njegovom održavanju.

Data je i saglasnost za organizovanje glasanja bugarskih državljana u prostorijama Ambasade Republike Bugarske u Sarajevu 4. aprila 2021. godine, u vremenskom periodu od 07.00 do 20.00 sati. 

Glasanje državljana Republike Bugarske koji borave na teritoriji Bosne i Hercegovine bit će organizovano povodom održavanja izbora za Narodnu skupštinu Republike Bugarske. Ministarstvo vanjskih poslova BiH je zaduženo da o datoj saglasnosti obavijesti Ambasadu Republike Bugarske u Sarajevu, saopćilo je Vijeće ministara BiH.