Kako je navedeno u saopćenju Vispaka dividenda će se isplatitiu iznosu od 4 miliona 566.933 maraka, odnosno tri marke po dionici, a isplat će se iz akumulirane dobiti Vispaka.