- Danas je usvojena jedan od ključnih strateških dokumenata, a to je Strategija razvoja 2021-2027.godina. U procesu izrade je učestvovalo 476 članova radnih grupa i u radionici 1.400 učesnika. Strategijom su definisana četiri strateška cilja. To su ubrzan ekonomski razvoj, dvostruko veći nego što smo imali, ne računajući pandemiju. Zatim prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj, resursno efikasan i održiv razvoj i transparetan i efikasan javni sektor (pravosuđe uprava, školstvo, zdravstvo). Strategija će opredijeliti i rad svih vlada u narednih deset godina - rekao je na premijer FBiH Fadil Novalić na današnjoj konferenciji za novinare u Sarajevu.

Vlada usvojila i strategiju upravljanja dugom 2021-2023. godine.

U okviru novinarskih pitanja, od federalne ministrice finansija Jelke Miličević je zatraženo da prokomentira raspodjelu novca prikupljenog od PDV-a Federaciji i RS-u. Napomenuto je da RS prikupi godišnje 22 posto novca od PDV-a a dobije 39 posto, a što Miličević odobrava svojim potpisom.

- Danas svako može imati svoje mišljenje i stav i to je demokratija. Rasapodjela novca prikupljenog od PDV-a je na način da time nije zadovoljna Federacija BiH ali ni RS, a definirana je Zakonom o PDV-u. Imate za Brčko ditrikt raspodjelu od 3,55 posto, a nikada ne prikupe više od 1,5 posto - rekla je Miličević.