Ukupna vrijednost svih projekata je 15.99 milijardi KM, od čega se 7.88 milijardi KM odnosi na kandidirane, 7.14 milijardi KM na projekte čija je provedba u toku i 964,95 miliona KM na odobrene.

Među projektima odobrenim u trogodišnjem razdoblju su izgradnja autoceste na Koridoru Vc na dionicama Ozimice - Poprikuša (440.407.500 KM) i Putnikovo brdo - Medakovo (167.892.880 KM9, te poddionica Mostar jug – Kvanj, dionica Jug - Zvirovići (178.134.963 KM), zatim Vjetroelektrana Vlašić snage 50 MW (160.000.000 KM), te projekat energetske efikasnosti u FBiH (18.580.385 KM).

Kada je riječ o projektima u provedbi, najznačajniji su oni u cestovnom prometu (3.319,3 miliona KM), proizvodnji i snabdijevanju energijom (2.73 milijarde KM), vodosnabdijevanju i sanitaciji (319,75 miliona KM) i željezničkom prometu (216,66 miliona KM).

Posmatrajući po kantonima, ukupno su najvrjedniji projekti koji se provode u Tuzlanskom (1.98 milijardi KM) i Zeničko-dobojskom (1.86 milijardi KM), dok su projekti za koje je implementator Federacija BiH vrijedni 985,14 miliona KM.

Inače, kandidirani projekti su oni za koje nisu osigurani izvori finansiranja u momentu izrade PJI, odobreni projekti su oni za čije finansiranje je, nakon zaključka Vlade FBiH, pokrenut proces osiguranja potrebnih sredstava, a za projekte u provedbi su, djelimično ili u potpunosti, osigurana domaća ili ino sredstva postala efektivna i njihova realizacija je u toku.