Federalna vlada utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme (NVO) u Federaciji BiH. Nacrtom se uređuje obaveza nadležnih institucija i privrednih subjekata Federacije BiH u provođenju Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme BiH i Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme i robe posebne namjene.

Svrha donošenje ovog zakona je izvršavanje obaveza Federacije BiH na usklađivanju propisa u oblasti proizvodnje i remonta naoružanja i vojne opreme, proisteklih iz Zakona o proizvodnji NVO BiH.

Ovim zakonom uređena su pitanja iz oblasti proizvodnje i remonta naoružanja i vojne opreme, kao djelatnosti od općeg interesa, i druga pitanja od značaja za proizvodnju i remont NVO. Izričito je propisano da su "entiteti dužni usuglasiti svoje propise sa odredbama ovoga zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona".

Uvoz i izvoz oružja, vojne opreme i kontrola uvoza i izvoza proizvoda vojne namjene također su bili regulisani Zakonom o uvozu i izvozu oružja, vojne opreme, kontrole uvoza i izvoza proizvoda vojne namjene, s tim da je prestao važiti 8. januara 2010. godine stupanjem na snagu Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba i usluga od strateške važnosti za sigurnost BiH, i, na kraju, najnovijim Zakonom o kontroli vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme i roba posebne namjene koji je stupio na snagu 30.7.2016. godine.