Ugovori će biti potpisani sa Fondom Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe, a nakon što saglasnost na njihovo zaključenje da i Skupština Kantona Sarajevo.

Za kupovinu ovih 25 stanova u Budžetu KS je predviđeno 2.670.325 KM, saopćio je Press KS.