Vlada Kantona Sarajevo je na svojoj današnjoj sjednici utvrdila prijedlog Odluke o davanju saglasnosti o potpisivanju ugovora o kupoprodaji dvije parcele sa pripadajućim objektima u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionice Kranjčevićeva – Bare – Hotonj,   u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH.

Vrijednost parcela predloženih za otkup iznosi 4.680.000 KM i dio su procesa ubrzavanja dinamike rješavanja imovinsko pravnih poslova  na trasi izgradnje ove saobraćajnice. Kako je poručeno iz Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, finaliziraju se i novi kupoprodajni ugovori  na istoj dionici puta, te će uskoro, kao i ova dva ugovora biti upućeni prema Skupštini Kantona Sarajevo na konačno odlučivanje. 

Na istoj sjednici Vlada je dala  saglasnost Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Općini Vogošća za potpisivanje Sporazuma o sufinansiranju projekta sanacije klizišta i trajne regulacije lijeve obale rijeke Ljubine. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo će izvršiti transfer na račun Općine Vogošća u iznosu od 438.000 KM.

- Općina Vogošća je iskazala potrebu te delegirala nekoliko spremnih projekata  za zajedničku realizaciju sa Vladom Kantona koja je uvijek spremna finansijski podržati pripremljene  projekte za koje lokalne zajednice iskažu interes - istaknuto je na današnjoj sjednici. 

Sredstva su odobrena Programom rada Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2019. godinu  iz sredstava Posebne naknade za legalizaciju građevina izgrađenih bez odobrenja i građevina privremenog karaktera, navodi se u saopćenju Vlade KS.