Stevanović se nalazi na prisilnom liječenju u Psihijatrijskoj klinici Sokolac, a osuđen je zbog ubistva vozača Autoprevoza Bore Topića (55) u martu 2014. godine na autobuskoj stanici kod Poljoprivredne škole u banjalučkom naselju Budžak. Kada je Topić zaustavio autobus na stanici, Stevanović je kroz prednja vrata u krilo Topića bacio bombu, nakon čega je pobjegao. Uhapšen je dan kasnije u velikoj policijskoj potjeri.

Stevanović je u julu ove godine uputio apelaciju Ustavnom sudu BiH, a koja je djelimično usvojena na juče održanoj sjednici.

- Nalaže se Vladi RS-a da apelantu u roku od tri mjeseca isplati 1.000 KM na ime naknade nematerijalne štete zbog utvrđene povrede ustavnih prava, uz obavezu da, nakon isteka ovog roka, plati apelantu zakonsku zateznu kamatu na eventualno neisplaćeni iznos ili dio iznosa naknade određene ovom odlukom. Odbija se kao neutemeljena apelacija podnesena protiv rješenja Okružnog suda u Banjoj Luci od 21. maja 2020. godine i rješenja Osnovnog suda u Banjoj Luci od 2. marta 2020. godine u odnosu na ostale aspekte prava na slobodu i sigurnost, zabrane mučenja, prava na pravično suđenje, pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života, te prava na slobodu kretanja - stoji u odluci Ustavnog suda BiH.

Stevanoviću je dijagnostifikovana hronična duševna bolest šizofrenija, a od kraja 2016. godine sudskim rješenjima mu je više puta produžavano prisilno zadržavanje na liječenju. Posljednje sudsko rješenje, Osnovni sud Banja Luka je donio 2. marta 2020. godine, i to na godinu počev od 12. decembra 2019. godine. Upravo taj retroaktivni period, predmet je posljednje odluke Ustavnog suda BiH.

Također, Osnovni sud je tom odlukom odbio prijedlog Stevanovićevog punomoćnika za nadvještačenje u Zdravstvenoj ustanovi Vrapče Zagreb koja u svom sastavu ima forenzičku psihijatriju.

Traženo je da mu oni utvrde dijagnozu, zatim je li njegovo liječenje adekvatno i je li došlo do poboljšanja ili pogoršanja stanja, da daju prognozu liječenja te mišljenje o potrebi daljeg zadržavanja na prisilnom liječenju i pod kojim uvjetima, kao i da mu utvrde radnu sposobnost. Međutim,  Osnovni sud je zaključio da je provedenim dokazima nesporno utvrđeno da nije došlo do poboljšanja Stevanovićevog zdravstvenog stanja.