Akcijski fond RS-a ima 30 posto udjela u Sarajevo-gasu, a zajednički djeluje sa Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske koji ima 10 posto i Fondom za restituciju Republike Srpske koji je vlasnik pet posto, tako da zajednički posjeduju 45 posto akcija.

Za svaku akciju koja je predmet otkupa ponudilac se obavezuje da će platiti cijenu od 0,9994 KM. Najviša cijena akcija Sarajevo gasa u toku posljednje 52 sedmice na Banjalučkoj berzi bila je 0,722 KM, a najniža 0,41 KM.

Cijena je, kako navode iz Akcijskog fonda RS-a, utvrđena sa Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava i predstavlja knjigovodstvenu vrijednost akcija s pravom glasa, utvrđenu na dan posljednjeg godišnjeg finansijskog izvještaja.

Vlada RS-a donijela je odluku 1. septembra kojom zadužuju se Investicono-razvojnu banku RS-a i Fond PIO da iz sredstava fondova kojim upravljaju (Akcijski fond RS-a, Fond za restituciju RS-a i Penzijski rezervni fond PREF) da preuzmu redovne akcije društva Sarajevo-gas.