Podsjećaju da je entitetska vlada na sjednici, 9.aprila, stavila van snage odluke o davanju saglasnosti da se provede postupak nabavke helikoptera.

- U skladu s instrukcijama Vlade i Ministastva finansija, a u vezi s nastalim posljedicama pandemije virusa korona, prilikom izrade rebalansa budžeta, odlučeno je da se odustane od nabavke helikoptera - naveli su u saopćenju.

Nakon što odluka o stavljanju van snage odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava bude objavljena u "Službenom glasniku RS", Helikopterski servis RS-a će, kao ugovorni organ, donijeti odluku o poništenju postupka javne nabavke helikoptera.

Također, dodaju da Helikopterski servis RS-a, 18.aprila, nije imao aktivnosti, a u svom vlasništvu posjeduje helikopter AŠ19, registarskog broja: E7-PCI.