- Kako smo i planirali, došli smo do kraja naših podsticajnih mjera za ovu godinu. Danas smo usvojili odluke za isplatu poticaja našim otkupljivačima i prerađivačima jagodičastog voća u iznosu od oko 70 hiljada maraka te otkupljivačima i prerađivačima mlijeka, a iznos te podrške je oko 230 hiljada maraka - istakao je ministar poljoprivrede ZDK Mirsad Hadžić.

Usvojena je i oduka o odobravanju sredstava na ime podrške za registrovana kantonalna udruženja/saveze poljoprivrednika i ribara, a iznos te podrške je 15 hiljada maraka.

- U fazi je priprema odluka za početak isplate poticaja našim malinarima, s čim ćemo kako smo i planirali do kraja ove godine završiti sve naše poticajne mjere. Ne znamo tačno, jer je još u fazi obrade, koliko ćemo izdvojiti za poticaje malinarima. I to će biti urađeno do kraja godine - kazao je Hadžić.