Uzorkovanje i terensko izviđanje na području Kantona Sarajevo je urađeno na sljedećim lokalnim vodovodima:

- L.V. Općine Centar (Mrkovići, Radava, Kokorevac, Muharemovići, Nahorevo Stijena)
- L.V. Novi Grad (Ahatovići i Rječica)
- L.V. Ilidža (Kobiljača I i Kobiljača II)
- L.V. Vogošća (Blagovac, Tihovići, Krivoglavci II, Donja Vogošća, Svrake-Paljevo i 7. Vrela).

Analitički izvještaji na fizičko-hemijske parametre pokazali su da od 16 analiziranih, 11 uzoraka vode nije za piće zbog povećane mutnoće i boje koja nije prihvatljiva za potrošaće.

Nakon prekonoćne mikrobiološke inkubacije, 12 uzoraka vode je bilo pozitivno na prisustvo Escherichia coli i koliformnih bakterija, a kod četiri preostala uzorka zbog sumnje na prisustvo istih bakterija produžena je inkubacija, te će se konačni rezultati za ove uzorke i preostale mikrobiološke parametre izvijestiti zaključno sa srijedom, saopćio je Zavod za javno zdravstvo KS.