- Visoke temperature svakodnevno utječu na povećanu potrošnju vode. Bosna i Hercegovina, pa tako i Sarajevo, ima veliku privilegiju da pitku vodu ima na česmama. Kako količine vode nisu neogranične, molimo naše cijenjene potrošače da vode računa o racionalnom korištenju vode - saopćili su iz KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo.