Trenutni predsjednik tog suda Ranko Debevec pozvan je da u srijedu, prvog dana sjednice VSTV-a BiH, predstavi svoj program rada kao jedini kandidat na tu funkciju.

Predsjednik VSTV-a Halil Lagumdžija izjavio je u srijedu da je Komisija za razgovor obavila intervju sa Debevcem i da je on jedini kandidat za predsjednika Suda Bosne i Hercegovine.

Naveo je da je nakon razgovora održana sjednica Podvijeća, te da je kandidat Ranko Debevec predložen da danas na Vijeću izloži svoj program rada i da se nakon toga odlučuje o izboru predsjednika Suda BiH. 

VSTVBiH danas bi trebao, prema dnevnom redu, imenovati i sudije Kantonalnog suda u Sarajevu i Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu.