Perić je jučer, kao predsjedavajući Sudskog vijeća, pročitao svoje izdvojeno mišljenje, prema kojem, za razliku od njegovih kolega iz Vijeća Brace Stupara i Gorana Radevića, Tužilaštvo BiH nije dokazalo navode iz optužnice. 

Vijeće je ipak, većinom glasova, donijelo osuđujuću presudu i osudilo optužene u ovom predmetu Fadila Novalića, Fahrudina Solaka i Fikreta Hodžića na ukupno 15 godina zatvora zbog sporne nabavke kineskih respiratora nabavljenih u jeku pandemije koronavirusa za potrebe Fedracije BiH. 

- Ne komentarišem gluposti - rekao je Perić za N1, nakon što su mu zatražili komentar na tu odluku.

Nedugo nakon jučerašnjeg izricanja presude u javnosti se povela polemika o tome da li je Perić trebao javno obrazlagati svoju odluku. Ocjene pojedinih pravnika išle su do toga da je time Perić čak počinio krivično djelo, budući da Zakon o krivičnom postupku, a ni sudska praksa u Bosni i Hercegovini ne poznaje institut izdvojenog mišljenja.

VEZANI TEKST - Perić nije bio za osudu Novalića i drugih, spomenuo Ambasadu SAD-a i medijski teror sa "centrom u jednom dnevnom listu"

To je, prije nego što je pročitao izdvojeno mišljenje, naveo i sam sudija Perić, koji je kazao da to nije uobičajena praksa Suda BiH.

- Naš procesni krivični sistem ne poznaje institut obrazloženog izdvojenog mišljenja koje se objavljuje i dostavlja strankama. To ne znači da je sudiji zabranjeno da svoje izdvojeno mišljenje obrazloži i da ono bude dostavljeno uz presudu strankama. Naprotiv! Mišljenje svakog sudije treba biti obrazloženo i dostupno strankama. To je legitimno pravo sudije i legitiman interes stranaka - kazao je Perić.

Zanimljivo je i da su pojedini mediji prenijeli da je Perić tom prilikom kazao kako "to može pomoći odbrani optuženih da lakše pripremi žalbu". 

- Izdvojeno mišljenje može pomoći sudijama koji su većinski donijeli odluku da svoju odluku bolje obrazlože, strankama može pomoći da napišu bolju žalbu, a apelacinom sudu mogu pomoći u donošenju dobre i zakonite odluke po žalbi - kazao je Perić.

Podsjetimo da su na jučerašnju presudu žalbu najavili i odbrane optuženih, ali i Tužilaštvo BiH, koje nije zadovoljno oslobađajućim dijelom presude u odnosu na krivična djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela, pranje novca, te primanje nagrade ili drugih oblika koristi za trgovinu utjecajem.