Razlozi za dopune vezani su za zaključak Doma iz juna 2020. godine o zabrani gradnje malih hidrocentrala na cijeloj teritoriji FBiH i za Prijedlog deklaracije o zaštiti rijeka.

VEZANI TEKST - Izglasane dopune Zakona o električnoj energiji koje se tiču malih hidroelektrana

WWF se zajedno s drugim organizacijama u BiH i u regiji već godinama zalaže za obustavljanje izgradnje malih hidrocentrala, jer su se njihova izgradnja i operativni rad pokazali kao strašan udarac za rijeke i prirodni svijet. U svojim nastojanjima da ovu nepovoljnu situaciju po pitanju prirode i okoliša usporimo ili obustavimo, već dugi niz godina organizacije se susreću sa preprekama, ali i pobjedama.

- Usvajanje ovog zakona jedna je od pobjeda u ovom procesu. Predstavnici najvišeg organa vlasti prihvatili su inicijativu nevladinih organizacija da se obustavi daljna izgradnja malih hidrocentrala što nam u konačnici pokazuje da smo na dobrom putu ka prepoznavanju tog problema kao vrlo važnog i utjecajnog - izjavio je Đorđe Stefanović, direktor WWF Adria u BiH.

Kroz proces koji su započele nevladine organizacije i lokalne zajednice direktno pogođene problemom malih hidrocentrala uspostavljena je i komunikacija s vlasti koja je u konačnici rezultirala usvajanjem ovog zakona, saopćeno je iz WWF Adria.