U periodu januar oktobar 2018. u odnosu na janua -oktobar prošle godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 93.384.656 KM ili iskazano u procentu za 6,90 posto, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

U strukturi direktnih poreza naplaćeno je: poreza na dobit u iznosu od 337.693.817 KM, što je više za 10,69 posto ili 32.602.197 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 10,08 posto ili za 24.554.360 KM i naplate poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija za 13,07 posto ili za 8.047.837 KM. Porezi na imovinu naplaćeni su u iznosu od 140.146.584 KM, što je više za 0,13 posto ili za 177.528 KM, a ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 1.008.674 KM što je za 23,5 posto ili za 309.796 KM manje.

Porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 369.791.637 KM, što je povećanje za 12,28 posto ili za 40.456.256 KM, a naknade i takse naplaćene su u iznosu od 326.409.017 KM, što je manje za 0,27 posto ili za 882.284 KM.

U periodu januar - oktobar 2018. naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od 2.812.550.300 KM, što u odnosu na isti period 2017. predstavlja povećanje za 192.894.643 KM ili iskazano u procentu za 7,36 posto.

Naplaćeni doprinosi iznose: doprinosi za PIO/MIO 1.561.284.715 KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.121.086.430 KM i doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 130.179.155 KM.
 
Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na 31. oktobar 2018. je 527.586 i u ovom broju zaposlenih nisu uključene osobe koje prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu.