Implementator projekta je JP Ceste Federacije BiH. Riječ je o projektu kojim se planira izgradnja potpuno nove cestovne dionice na pravcu Tuzla - Sarajevo (u 1. fazi radi se o obilaznici grada Živinice).

Postojeća magistralna cesta Tuzla - Sarajevo je izložena ogromnom prometnom opterećenju usljed prijevoza putnika i roba, te svojim trenutnim tehničkim elementima ne pruža uslove za kvalitetan i efikasan promet vozila. Poseban problem je pitanje sigurnosti sudionika u prometu na ovom pravcu jer zbog velikog broja vozila i značajne naseljenosti često dolazi do zastoja u prometu i prometnih nezgoda sa stradalim osobama i materijalnom štetom.

U informaciji je naglašeno da je izrada glavne projektne dokumentacije pred završetkom, kao i da nadležne službe grada Živinice ubrzano vrše poslove izvlaštenja nekretnina na 1. dionici koja se odnosi na obilaznicu Živinica.

Također, JP Ceste Federacije BiH pokrenulo je tender i u toku je evaluacija ponuda za izbor najpovoljnijeg izvodača radova za Lot 2 - izgradnja obilaznice Živinica u dužini oko pet kilometara. U toku 2022. godine očekuje se početak radova na izgradnji poddionice Šički Brod - Đurdevik na trasi ceste Tuzla - Sarajevo za Lot 2 - obilaznica Živinica.