Dopunom Zakona nisu obuhvaćene druge zakonske odredbe i obaveze koje iz njega proističu, a time ni obaveza kupaca za upućivanje zahtjeva za dostavu ponude za snabdijevanje.

Uz podsjećanje na navedenu obavezu, JP Elektroprivreda BiH upućuje poziv kupcima na visokom i srednjem naponu sa kojima su ugovori o snabdijevanju za ovu godinu potpisani 2021. godine da, ukoliko smatraju da će ostvariti povoljnije uvjete, pokrenu proces ugovaranja slanjem zahtjeva JP Elektroprivreda BiH za dostavu ponude.

Nakon ispunjenja ove obaveze, kupci stiču pravo primjene dopunjenog člana 16. Zakona o električnoj energiji u FBiH i Odluke Vlade FBiH o ograničavanju cijena za snabdijevanje u 2022. godini, navodi se u saopćenju Elektroprivrede BiH.

Suština donesenog zakonskog rješenja što Vlada Federacije BiH ima pravni temelj za donošenje interventnih mjera u slučaju poremećaja na tržištu električne energije. To znači da Federalna vlada mora intervenisati, ograničiti posebnom odlukom rast cijena električne energije privrednim subjektima, ukoliko na širem tržištu dođe do rasta ovih cijena većeg od 20 posto u odnosu na prethodnu godinu.