Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić i direktor Bosna Bank International Sarajevo Amer Bukvić potpisali su ugovor o poslovnoj saradnji Općine i ove banke. Ovim je zvanično uspostavljena povoljna finansijska linija za privredne subjekte registrovane na području općine Centar.

Riječ je o projektu koji će privrednicima omogućiti da u BBI banci ostvare finansiranje po subvencioniranoj stopi od nula posto. Za realizaciju Ugovora BBI banka je osigurala šest miliona, dok će Općina Centar iz svog ovogodišnjeg budžeta dati 100.000 maraka za subvencioniranje dijela profitne marže za korisnike ove kreditne linije. Maksimalni iznos kredita je 500 hiljada maraka na rok otplate sedam godina sa profitnom maržom nula posto.

Pravo na sredstva po ovoj kreditnoj liniji ostvaruju subjekti male privrede, fizička i pravna lica koja trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka, odnosno dobiti na način kako je propisano Zakonom o poticaju razvoja male privrede, subjekti koji uredno izmiruju svoje zakonom predviđene obaveze i uvjete Javnog poziva koji će uskoro biti objavljen u sredstvima javnog informisanja.

Učešće mogu uzeti likvidna preduzeća koja imaju sjedište na području općine Centar, aktivni su i imaju uposlene radnike, te su zadovoljavajućeg boniteta i uredne kreditne historije.

- Kao društveno odgovorna lokalna zajednica Općina Centar je opredijeljena da potiče razvoj privrede i stvara dobar poslovni ambijent, a ovo je jedan od projekata koji je od značaja za mala i srednja preduzeća jer im otvaramo mogućnost da dobiju povoljna kreditna sredstva. Kroz formu javnog poziva BBI banka je ponudila najbolje i najpovoljnije uvjete. Pozivamo da se na Javni poziv koji će biti objavljen u roku od 15 dana od dana potpisivanja ovog ugovora, prijave svi zainteresirani privredni subjekti. Zahvalan sam BBI banci, direktoru Bukviću i njegovim saradnicima na nesebičnoj savjetodavnoj podršci i izuzetno dobroj saradnji. Ova lokalna zajednica će i dalje biti opredijeljena da daje i budžetska i kreditna sredstva za poticaj razvoja privrede. U okviru mjera aktivne politike zapošljavanja, Općina Centar će u narednom periodu objaviti i Javni poziv za dodjelu podsticajnih bespovratnih sredstava namijenjenih podršci razvoju obrta - kazao je Ajnadžić.

Direktor Bukvić se zahvalio načelniku Ajnadžiću što je prepoznao značaj projekta za dobrobit malih i srednjih preduzeća na području općine Centar.

- Ovo je dobra inicijativa Općine Centar da pomogne mala i srednja preduzeća. Način na koji se realizira ovaj projekat predstavlja najbolju pomoć koju im možemo pružiti, da dobiju finansiranje bez troškova profitne marže. U današnjem vremenu to je veliki iskorak i velika podrška kompanijama. Smatram da je ovo dobar put za izgradnju povoljnog ambijenta za preduzeća, smanjenje troškova poslovanja, te da se na taj način stvara mogućnost za nova zapošljavanja i realizaciju novih projekata, a što je prioritet svima nama u Bosni i Hercegovini. BBI banka je spremna, osim finansijske pomoći, pružiti i savjetodavnu pomoć privrednim subjektima - istakao je Bukvić, navodi se u saopćenju Općine Centar.