U prva tri mjeseca ove godine, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u javnom sektoru u FBiH broj uposlenih je povećan za oko 3.000. U istom periodu broj zaposlenih u privatnom sektoru povećan je za nešto više od 2.500.

Međutim, potrebno je napomenuti da osim administracije, u javni sektor, prema klasifikaciji djelatnosti, spadaju još proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i drugim energentima, vodosnabdijevanje, informacije i komunikacije, policija, obrazovanje zdravstvo i socijalna zaštita.

Posljednji obrađeni podaci Zavoda za statistiku BiH kažu da je u ovom entitetu dvostruko više zaposlenih u privatnom nego u javnom sektoru. Ukupno je u FBiH zaposleno 525.401 osoba. Od tog broja u javnom sektoru je zaposleno 158.673, a u privatnom 366.728.

Posmatrano po djelatnostima, najveći broj uposlenih je u uslužnim, odnosno neproizvodnim djelatnostima, više od 350.000. Osim javne uprave, u uslužne djelatnosti, prema oficijelnoj klasifikaciji, spadaju trgovina, ugostiteljstvo, bankarsto i druge finansijske usluge, informacione tehnologije i komunikacije i drugo.

U industriji je zaposlen tek svaki peti uposlenik u FBiH, odnosno broj zaposlenih u ovoj oblasti je oko 105.000. Međutim, porazno zvuči činjenica da je u poljoprivredi, koja bi trebala predstvljati jednu od najvažnijih privrednih grana, zaposleno svega nešto više od 10.000 ljudi. U građevinarstvu, koje također predstavlja jedan od generatora ekonomskog rasta, zaposlen je svaki dvadeseti radnik u FBiH.

Najveći porast zaposlenosti u prva tri mjeseca ove godine zabilježen je u oblasti obrazovanja. U drugom polugodištu školske 2018/2019. godine broj uposlenih u obrazovanju je za oko 800 ljudi veći nego u prvom polugodištu. U istom periodu broj uposlenih u administraciji u privatnom sektoru porastao je za oko 250 ljudi. Najveći pad zaposlenosti, za oko 250 radnika, zabilježen je u ugostiteljstvu.