U postupku kontrole kvaliteta proizvoda  i zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe pri uvozu, Federalna tržišno, turističko-ugostiteljska inspekcija i Federalna sanitarna inspekcija utvrdile su da nije ispoštovan temperaturni režim transporta (-20°C).

Temperatura u komori iznosila je +20°C, usljed čega je došlo do odmrzavanja i promjene organoleptičkih svojstava pošiljke, zbog čega pošiljka nije upotrebljiva i ne može se uvesti, odnosno staviti u promet, jer nisu ispunjeni uvjeti iz člana 8. stav 1 alineja 6. Pravilnika o načinu i postupku obavljanja kontrole kvaliteta proizvoda pri uvozu i izvozu ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/98), člana 14. stav 1. Zakona o kontroli kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 21/97), člana 8. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe ("Službeni list SFRJ", broj: 53/1991) i članova 12. i 20. Zakona o hrani (Službeni glasnik BiH 50/04).

Shodno tome, a u skladu sa Zakonom o kontroli kvalitete određenih proizvoda pri uvozu i izvozu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 21/97) i Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe ("Službeni list SFRJ", broj: 53/1991), uvoz kontrolisane pošiljke ukupne težine 913,80 kg je zabranjen, te je naloženo njeno vraćanje pošiljaocu, odnosno uništavanje na propisan način u slučaju da povrat nije moguć, saopćila je Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP).