Stariji građani dolaze na vakcinaciju, a pojavili su se i problemi u organizaciji, te su redovi ispred dvorane dugi, a brojne su i pritužbe na cjelokupan proces do same vakcinacije.

Dodano su čekanje otežali nepovoljni vremenski uvjeti, te građani stoje na kiši i nešto nižim temperaturama.