VEZANI TEKST - Poplave u Prijedoru i Bosanskoj Dubici, vatrogasci na terenu

Zaplavljeno je desetine domaćinstava, a s obzirom na to da padavine ne jenjavaju strahuje se da će voda prodrijeti u mnoga od njih.

U Prijedoru je zaplavljen veliki broj naselja, a saobraćaj se na cijeloj teritoriji grada odvija otežano. Situacija je trenutno najteža u naselju Topolik gdje stanovništvo uz pomoć Civilne zaštite pokušava da odbrani da voda prodre u domaćinstva.

Draško Đenadija iz Civilne zaštite Grada Prijedor kaže da veliki vodotoci Sane i Mlječanice uglavnom ne predstavljaju opasnost, te da domaćinstvima i imovini stanovništa najviše prijete površinske vode. Količina padavina koja se slila na Prijedor je prevelika za lokalnu infrastrukturu i odvode.

Osim Tololika, situacija je ozbiljna i u naselju Vrbice, gdje voda također nadolazi i prijeti stanovništvu.

Za danas su prognozirane velike količine padavina za sjever Bosne i Hercegovine i izdato je narandžasto upozorenje.

Obilne padavine stvaraju probleme i na putevima na sjeverozapadu zemlje. Na magistralni put Bosanska Dubica - Prijedor izlila se rijeka Mlječanica, a zbog obilnih kišnih padavina nadošla je riječica Binjačka, kao i kanali u selima Dubičke Ravni na području dubičke općine.

Na području Bosanske Dubice situacija je najkritičnija u gradskom području na nasipu kod Binjačke gdje nadležne službe uz mehanizaciju nastoje da spriječe prodiranje vode u domaćinstva.

Načelnik Radenko Reljić pozvao je građane da stvari iz podruma premjeste na više etaže i da slijede uputstva nadležnih.

I Automoto savez RS-a izdao je upozorenje vozačima. Posebno je teška situacija na magistralim putevima u okolini Prijedora, Bosanske Dubice i Bosanskog Novog. Vozačima skreću pažnju da se voda izlila na magistralni put Banja Luka - Prijedor kod skretanja za Kozarac.

Voda je prekrila polovinu saobraćajnice na putu prema Bosanskoj Gradišci kod Crnačkog mosta, a u mjestu Orahova prema Bosanskoj Gradišci put je potpuno pod vodom. Bujice su zaplavile saobraćajnice i dvorišta u Dobrljinu i Kršljama, te u naseljima Vidorija, Roga i Urije na području Bosanskog Novog, a evidentiran je i odron u naselju Gračani.

Vode ima na kolovozu na magistralnom putu Bosanski – Prijedor, kao i na magistralnom putu Bosanski Novi - Bosanska Kostajnica, naveo je nadležni za poslove civilne zaštite Bosanski Novi Mirko Lukić.