Ljudi koji su pronašli povrijeđenu kornjaču su odmah pozvali tim za spašavanje kornjača AKUT kako bi se pružila pomoć životinji.

Pripadnici tima za spašavanje su ubrzo stigli te kornjaču čije peraje se zaplelo u mrežu uspješno izvukli na obalu.

Povrijeđena kornjača je prebačena u Istraživački centar za spašavanje morskih kornjača gdje će joj biti pružen tretman.

Morske kornjače su jedini gmazovi koji naseljavaju Sredozemno i Jadransko more.

Najveća gnijezdilišta ove vrste u Mediteranu su na grčkoj, turskoj i kiparskoj obali, a nešto manja na libijskoj, sirijskoj, izraelskoj, egipatskoj i tuniskoj.