- Moje pitanje je zašto se građanima iz Bosne i Hercegovine ne priznaju vozačke dozvole C, D i E kategorije u Njemačkoj, a priznaje se B kategorija, s tim da kada istekne vozačka s tom kategorijom, da se ne može produžiti. Zašto se taj problem nije riješio sa Vladom Njemačke? Srbija i Makedonija su imale isti problem i to su riješile. Smatram da bi federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara mogao inicirati rješavanje tog problema - rekao je zastupnik Tahir Nuhić (A-SDA)

Marijan Klaić (HDZ-HNS) je govorio o neimenovanju direktora FUP-a.

- Nezavisni odbor imenovan je u maju 2018. godine, a koji obavlja i raspisuje javni konkurs za imenovanje direktora policije Federacije BiH. Nezavisni odbor 15.4.2019. sačinio je listu kandidata za direktor FUP-a i uputio ministru Aljoši Čampari. Zašto se Vlada FBiH do danas nije očitovala u vezi s dostavljenom listom za imenovanje direktora FUP-a od 16.4.2019. godine - pitao je Klaić.

Nezavisni zastupnik Nedžad Šećić se osvrnuo na rad dijaliznih centara u FBiH.

- Postavljam pitanje Ministarstvu zdravstva FBiH i Zavodu zdravstvenog osiguranja FBiH da li dijalizni centri imaju pravo naplaćivati participaciju, ukoliko dolaze pacijenti iz drugih kantona. Imamo informacije da pojedini domovi zdravlja naplaćuju i traže participaciju od drugih domova zdravlja. Također, želim odgovor na pitanje koji su uvjeti za otvaranje dijaliznih centara. Ljudi putuju po nekoliko sati da bi došli do dijaliznih centara - rekao je Šećić.