Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine traži da Vijeće ministara BiH hitno izradi strategiju upravljanja migrantskom krizom kako bi teret te krize bio ravnomjerno raspoređen na cijelu državu BiH.

U cilju osiguravanja socijalne kohezije i jednakopravnosti građana Unsko-sanskog kantona prema drugim kantonima u Federaciji BiH te prava i digniteta migranata i izbjeglica, ovaj Dom najoštrije osuđuje sve oblike govora mržnje.

Od Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara Zastupnički dom Federalnog parlamenta traži da se u suradnji sa svim policijskim i sigurnosnim agencijama u BiH dodatno angažiraju u zaštiti državne granice.

Zastupnički dom zahtijeva da Vlada FBiH iz tekućeg granta izdvoji četiri miliona KM za potrebe zdravstva i uspostavljanje povoljnog sigurnosnog stanja u Unsko-sanskom kantonu.

Od Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine BiH traži izmjenu odredbi Zakona o strancima koje se odnose na ograničenje broja osoba što mogu zatražiti azil u Bosni i Hercegovini.

Ovo su zaključci današnje tematske sjednice Zastupničkog doma Federalnog parlamenta koja je bila posvećena migrantskoj krizi, a naročito teretu te krize koji trpi Unsko-sanski kanton.

Sjednica je održana na inicijativu zastupnika iz Bosanske Krajine, a zaključci su usvojeni jednoglasno.

Zastupnik GS-a Nihad Čolpa nakon sjednice na društvenim mrežama je napisao kako je "sramotni zaključak dva skinut sa dnevnog reda". Ovaj zaključak je glasio: "Zastupnički dom traži od Vlade RS-a i Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a da u koordinaciji sa Ministarstvom sogurnosti BiH i Graničnom policijom BiH uspostavi veći angažman u zaštiti državne granice između BiH i Srbije, te zabranu transporta migranata preko područja RS-a do USK".

Čolpa je ranije upozorio da je taj zaključak "podvala", te da bi podrška ovakvom prijedlogu značila da "Parlament FBiH podržava da državnu granicu nadzire rezervni sastav MUP-a RS-a".

Sjednica je nakon cjelodnevne rasprave, okončana, a nakon toga je predsjedavajući Elvir Karajbić otvorio narednu vanrednu sjednicu Doma s drugom tematikom.