Denis Bećirović, kandidat za člana Predsjedništva BiH, povodom nastavka neovlaštenog korištenja hidropotencijala Bosne i Hercegovine je izjavio:

- Ukupan prihod HE Zvornik od puštanja u rad do kraja 2017. godine je 1.116 miliona eura, a HE Bajina Bašta  2.783 miliona eura! Ove dvije hidroelektrane, od puštanja u pogon, koriste se u potpunosti od strane Republike Srbije!?                                                                                           

Slična situacija je vezana je i za korištenje HE Orlovac i HE Dubrovnik. HE Orlovac koristi vodu iz Buškog Blata, a energiju iz HE Dubrovnik dijele 50:50% EPRS i HEP.

Bećirović ističe:

- Radi se o prirodnom resursu, koji podliježe međunarodnim normama pravednog korištenja zajedničkih vodotoka. Umjesto poštivanja međunarodnih normi, mi svjedočimo uzurpaciji prava Bosne i Hercegovine da koristi vlastite hidropotencijale, neuvažavanju suvereniteta države Bosne i Hercegovine i klasičnoj krađi prava građana Bosne i Hercegovine da koriste svoje prirodne resurse. Država Bosna i Hercegovina nikada nije dala saglasnost Srbiji i Hrvatskoj za korištenje svojih prirodnih resursa. Ove dvije države uzurpirale su ovo prirodno bogatstvo Bosne i Hercegovine i koriste ga decenijama bez bilo kakve naknade. Potpuno je irelevantno pitati ko je i sa koliko sredstava finansirao izgradnju ovih hidroelektrana, jer su se od puštanja u rad do danas višestruko isplatile.

Denis Bećirović je zaključio:

- Kada budem izabran za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine odmah ću pristupiti rješavanju ovih problema po normama međunarodnog prava i spriječiti daljnju krađu susjeda u godišnjem iznosu od oko pola milijarde KM. Mora se uspostaviti pravedna raspodjela voda, uz puno poštivanje međunarodnih normi, na principima partnerskih, a ne podaničkih odnosa sa susjedima.