Nakon što je Zvonko Marić, zastupnik i predsjednik Komisije za zaštitu okoliša Skupštine Kantona Sarajevo izjavio da ne pije vodu sa česme jer "ima pouzdane informacije da su u vodi u KS prisutni teški metali", nakon saopćenja iz Vodovoda i kanalizacije, oglasili su se i iz Zavoda za javno zdravstvo KS.

Iz Zavoda poručuju da je voda iz česmi ispravna za piće.

"Dosadašnji rezultati ispitivanja iz centralnog gradskog vodovoda nisu pokazali nikakva odstupanja ispitanih parametara,navode.

Rezultati ispitivanja na lokalnim vodovodima ranije su sporadično pokazivali uglavnom mikrobiološka odstupanja, što je i za očekivati s obzirom na neuređen sistem vodozaštitnih zona na tim rezervoarima.

Odjel Komunalne higijene Radne jedinice za zaštitu i unapređenje životne sredine JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, u svrhu monitoringa, redovno mjesečno vrši uzorkovanje vode iz sistema centralnog gradskog vodovoda i lokalnih vodovoda na području opština Centar, Ilidža, Novi Grad i Vogošća, a laboratorije za sanitarnu mikrobiologiju i sanitarnu hemiju Zavoda vrše ispitivanja tih uzoraka, te uzoraka koje donose uposlenici JKP Komunalac Hadžići za potrebe tog distributera.

Tačke uzorkovanja se određuju prema higijensko-epidemiološkoj procjeni, te metodom slučajnog uzorka, na frekventnim mjestima i istočištima koje koristi veći broj ljudi. Analize se vrše prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

JKP Trnovo i JKP Vodostan - Ilijaš svoje obaveze izvršavaju preko Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, te Zavod zajavno zdravstvo Kantona Sarajevo nema uvid u zdravstvenu ispravnost vode sa tih područja. 

Redovnim mjesečnim izvještajima o provedenim aktivnostima izvještava se Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo.

U slučaju pozitivnog odnosno, nalaza koji ne odgovara jednom ili više uslova Pravilnika, Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, u svrhu zaštite zdravlja stanovništva odmah obavještava Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kanton Sarajevo.

Osim toga, KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo, u sistemu samokontrole vrše osnovne, periodične-proširene analize i analize na indikatorske parametre shodno Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Rezultate analiza u formi godišnjeg izvještaja dostavljaju Federalnom ministarstu zdravstva“, saopćeno je iz Press službe Kantona Sarajevo.