Radnici građevinske firme Bosman su u planiranom roku završili radove na uređenju i asfaltiranju saobraćajnice na Nahorevskim Brdima.

Radovi su finasirani iz budžeta Općine Centar koja je za ovu namjenu izdvojila 167.000 maraka. 

- Dijelim veliko zadovoljstvo sa našim sugrađanima nakon ovako dobro obavljenog posla asfaltiranjem jednog kilometra saobraćajnice na Nahorevskim Brdima. Ispunili smo naše obećanje i imamo viziju kako nastaviti daljnju realizaciju unapređenja infrastrukturne mreže. U drugoj fazi ovog projekta nastavit će se asfaltiranje ove saobraćajnice u dužini od jedan kilometar, gdje će 700 metara novog asfalta biti postavljeno na relaciji prema gradu, a ostatak prema novom rezervoaru.  Ove radove ćemo početi u aprilu 2019.  godine. Kada pronađemo odgovarajuću lokaciju, namjeravamo ovdje graditi novo ciciban igralište za djecu. U planu je gradnja još jednog rezervoara za vodu i novog distributivnog cjevovoda dužine 4.700 metara, a projekat će početi za petnaest dana - kazao je načelnik Centra Nedžad Ajnadžić prilikom obilaska Nahorevskih brda.

Munib Pandžić, stanovnik Nahorevskih Brda, zahvalio se općinskom načelniku i Općinskom vijeću Centar na urađenom poslu.

- Sada imamo asfaltiran prilaz našim stambenim objektima i ovo je jedan u nizu projekata kojeg je općinska administracija realizovala tokom proteklog perioda. Prvo nam je izgrađena nova vodovodna mreža čime nam je riješen veliki životni problem, a sada smo dobili i novoasfaltiranu saobraćajnicu. Moram spomenuti i završene sanacije klizišta, koje je finansirala Općina Centar, čime su spašene porodične kuće. U posljednje vrijeme puno se uradilo posla na ovom mjesnom području - istakao je Pandžić.

U ovoj fazi rekonstrukcije i sanacije saobraćajnice urađena je sanacija kompletnog kolovoza i asfaltiranje, napravljena su dva proširenja saobraćajnice na mjestima gdje je za to postojala mogućnost, ugrađeno je oko 500 metara ivičnjaka, izvršena sanacija postojećih i ugradnja novih šahtova. Dužina kompletne dionice iznosi oko 1.000 metara.

Načelnik Ajnadžić je najavio i početak četvrte faze gasifikacije Nahorevskih Brda, te da će uskoro započeti kontrole neplatiša na novoj vodovodnoj mreži koji će, ukoliko ne izmire račune, biti isključeni sa sistema napajanja koji je izgrađen za naselja Muharemovići, Nahorevo i Selja, navodi se u saopćenju Općine Centar.