On kaže da to nije ništa novo.

- Među državama Balkana postoji kriza i ona nije od jučer. Upravo zato se tamo Rusija miješa, da bi jedna balkanska država ratovala protiv druge. Rusija je zainteresovana u odvraćanju pažnje i pomoći. Ima razlike kada ti pomažeš jednoj državi i kada tu pomoć i pažnju moraš da podijeliš između nekoliko njih - kazao je Zelenski, dodajući:

- Između nekoliko država, nekoliko kriza, nekoliko humanitarnih izazova. Ne radi se samo o oružju, nego i o humanitarnoj pomoći, također, ženama, djeci, koji su postali žrtve rata. 

On je dalje naveo i da se obrati pažnja na Moldaviju.

- Vjerujte mi, Rusija to isto tamo organizuje. Sada oni počinju da destabilizuju situaciju u Moldaviji. Žele da pokažu da nešto tamo nije bilio u redu sa izborima. Zbog čega? Da bi proglasili izbore nelegitimnim i skinuli proevropsku vladu. To je ono što Rusija radi - kazao je Zelenski.