Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj sjednici, u skladu sa zaključkom Skupštine Kantona Sarajevo, utvrdila opći interes te zemljište koje se nalazi u Kolodvorskoj ulici u sarajevskom naselju Pofalići dodijelila na korištenje Ministarstvu unutrašnjih poslova KS za izgradnju objekta Ministarstva.

- Ovo je jedan od najznačajnijih kapitalnih projekata, kako za Ministarstvo unutrašnjih poslova KS, tako i za Kanton. Niz godina Ministarstvo je pokušavalo da riješi problem zemljišta na kojem bi se gradio objekat Ministarstva, ali do sada smo nailazili na određene prepreke. Lokacija koju smo danas dobili nam je bitna, između ostalog, jer Policijska uprava Novo Sarajevo će se morati dislocirati s obzirom na to da objekat u kojem su trenutno smješteni ne pripada Ministarstvu i regulacionim planom predviđeno je rušenje. Da bi MUP KS ispunjavao zakonom propisane nadležnosti, pored ljudskih, neophodno je osigurati i adekvatne materijalno-tehničke resurse, a prije svega objekte za smještaj i rad uposlenika Ministarstva - kazao je Vedran Mulabdić, ministar unutrašnjih poslova KS.

Prema ministrovim riječima uspostava modernog operativno-komunikacijskog centra zahtijeva moderan prostor za smještaj ljudi i opreme koji bi 24 sata bili zaduženi za praćenje sistema radioveze, telefonije, videonadzora, te na jednom centralnom mjestu prikupljanje i razmjenu svih informacija na terenu, navodi se u saopćenju Vlade KS.

- Vlada KS je u nacrtu budžeta za narednu godinu planirala 3,5 miliona KM za izgradnju ovog objekta. U novoizgrađenoj zgradi, osim sjedišta MUP-a, bit će smještene Jedinica za saobraćaj, Treća policijska uprava, Sektor putnih isprava... Također, planirat ćemo garažni prostor za naša vozila, kao i prostor za arhivsku građu - kazao je Mulabdić.