To je polje prirodnog plina, koje se 1971. godine srušilo u podzemnu kavernu, postajući krater prirodnog plina.

Smatra se da je kapacitet nađenog prirodnog plina u rupi jedan od najvećih na svijetu. Ime "Vrata pakla" rupa je dobila zbog toga što gori još od 1971. godine kada je i pronađeno nalazište. Promjer rupe je otprilke 70 metara, dok je dubina između 20 i 30 metara.

Nalazište prirodnog plina otkrili su sovjetski naučnici 1971. godine, misleći da se radi o neiscrpnom nalazištu nafte. Nakon što su postavili kamp, pripremili bušilice i radne mašine, počelo je ispitivanje količine pri kojem su shvatili da se radi o prirodnom plinu, a ne o nafti kako se najprije pretpostavljalo. Počelo je iskopavanje i skladištenje prirodnog plina.

Ubrzo nakon početka iskopavanja, ispod bušilica se otvorio veliki krater te povukao bušilicu u zemlju. Pri urušavanju nije izgubljen niti jedan život, ali su počele curiti velike količine metana, stvorivši tako veliku katastrofu za okoliš i ljude u obližnjim selima, te je to rezultiralo smrću nekolicine stanovnika obližnjih sela.

Bojeći se katasrofe većih razmjera, i curenja veće količine plina, naučnici su odlučili zapaliti plin koji je curio. Mislili su da će biti lakše i jeftinije zapaliti plin, nego ga spremati. Mislilo se da će cijeli plin izgorjeti kroz nekoliko dana, ali se to nije pokazalo tačnim jer su količine zapaljenog plina prevelike, te još i danas, nekoliko desetljeća kasnije plin i dalje gori.

Krater je popularna turistička atrakcija. U posljednjih pet godina ovo mjesto je posjetilo 50.000 turista.

Okolina je također popularna za kampiranje u divljini u pustinji.