Od 655 dodatnih pitanja, koje je BiH dobila od Evropske komisije, do sada je završeno više od 95 posto odgovora, koji su proslijeđeni u dalju proceduru, kazao je predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić u obraćanju medijima.

Odgovori na Upitnik

- Od svih dodatnih pitanja samo njih 15 ili 16 nisu usaglašeni na radnim grupama i oni će ići na Komisiju za evropske integracije na usaglašavanje. Očekujemo da bi do kraja godine svi odgovori mogli biti usaglašeni, prevedeni i predati Evropskoj komisiji. Nadam se da će BiH, do kraja ovog mandata Evropske komisije, dobiti kandidatski status - istakao je Zvizdić.

Prema Zvizdićevim riječima, Evropska komisija nije postavila nikakve rokove za davanje odgovora na dodatna pitanja, nego je samo postojala preporuka da se taj posao završi što je prije moguće. Problem je predstavljalo i to što su dodatna pitanja došla u predizborno vrijeme, kada se teško moglo očekivati da će nadležna tijela raditi u punom kapacitetu na pripremi odgovora.

Napomenuo je kako su od 35 radnih grupa, njih 34 završile svoj posao, dok samo jedna radna grupa, bez jasnog razloga, odugovlači sa završavanjem svog dijela posla, ne navodeći o kojoj se konkretno radnoj grupi radi.

- Našem evropskom putu bi pomoglo ako bi novi saziv Predsjedništva BiH postigao koncenzus u vezi sa opredjeljenjem BiH ka evropskim i evroatlanskim integracijama, te da njihova prva zvanična posjeta bude upravo Briselu, gdje bi uručili pripremljene i prevedene odgovore na svih 655 dodatnih pitanja – kazao je Zvizdić.

On je napomenuo i kako je ukupan broj migranata, koji su u BiH došli od početka ove godine do danas, 19.986, a azil je zatražilo njih 1.315.

- Nisu tačne informacije da na granici BiH stoji 20.000 migranata sa noževima koji čekaju da izvrše prodor u EU. Takvi medijski napisi predstavljaju dezinformacije koje nanose štetu BiH - dodao je Zvizdić.

Pitanje migranata

Napomenuo je i kako je  do sada 899 osoba vraćeno prema sporazumima o readmisiji, koje BiH ima sa drugim državama, te kako su pripadnici policije na granici zaustavili i onemogućili ulazak više od 14.000 migranata u zemlju.

- U vrijeme predizborne kampanje, zbog sigurnosnih razloga, dio policajaca je povučen sa granica, radi pojačanog obezbjeđenja u tom periodu. Zbog toga se tada osjetio veći priliv migranata u BiH. Sada su ponovo pojačane policijske snage na graničnim prelazima i već se osjeti da manje migranata ulazi u zemlju – dodao je Zvizdić.

Napomenuo je i kako je već u upotrebi nekoliko obejkata u BiH za smještaj migranata. Prvi objekat koji je stavljen u funkciju je izbjeglički centar u Salakovcu. Tu je i kasarna Ušivak kod Hadžića, kao i objekat tvornice Bira u Bihaću, u kojem se već nalazi oko 500 osoba. Trenutno se vrše popravke, tačnije adaptira se krov na Đačkom domu u Bihaću, u kojem će također biti smješteni migranti, dok su osobe koje su u proteklom periodu pokušale prelazak granice u Maljevcu, smještene u objekat Medakovo kod Bosanskog Petrovca. U hotelu Sedra su smještene porodice sa djecom. Za smještaj migranata se koristi i azilantski centar u Delijašu, dok su u jedan objekat u Istočnom Sarajevu smještene osobe sa, kako je kazao, devijantnim socijalnim ponašanjem, odnosno oni koji su počinili neko krivično djelo.

- Ono što nećemo dozvoliti je da, u slučaju da kretanje migarnata postane slijepa ulica, BiH postane sabirni centar za ove osobe. Sve dok ti ljudi odlaze prema zemljama EU, doduše ne onom dinamikom kojom bi mi željeli, BiH će poštivati međunarodne norme. Nećemo dozvoliti da se njihov put završi u BiH. Inače, u djelovanju sa migrantima, mi ćemo se i dalje pridržavati tri osnova principa, a to je da ćemo zadržati humani pristup prema tim ljudima, poštivati međunarodno pravo i poštivati domaće zakone – naglasio je Zvizdić.

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac je kazala kako je iz IPA fondova do sada izdvojeno šest miliona eura kao pomoć za djelovanje u toku migrantske krize, te dodatnih milion eura iz Fonda za migrante, kao i milion eura Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

- Međutim, sva ova sredstva realizuju se putem naših partnerskih organizacija IOM-a i UNHCR-a. Jedina stredstva koja su dobile institucije BiH je milion eura od Češke vlade – dodala je Borovac.

Formiranje vlasti

U svom obraćanju Zvizdić se dotakao se formiranja postizbornih koalicija. Istakao je kako izjave o tome da ne žele sklapati savez sa SDA daju predstavnici onih stranaka koje SDA i ne zove na formiranje koalicija.

- Ono što mi namjeravamo je formirati partnerske koalicije u kojima niko neće imati dominantnu ulogu, a koje će raditi na ostvarivanju zajedničkih ciljeva, kao što su evropski put BiH, provođenje ekonomskih reformi i slično – dodao je Zvizdić.

U osvrtu na izvještaj visokog predstavnika Valentina Inzka Vijeću sigurnosti UN-a, Zvizdić je kazao kako predizborna kampanja u BiH nije trajala mjesec dana, nego dvije godine. Kako je vrijeme odmicalo, retorika se zaoštravala, da bi u toku zvanične predizborne kampanje mnoge izjave bile na granici dobrog političkom ukusa, mnoge su bile šovinističke, a dio njih je bio na granici definicije fašizma.

- Sada, nakon izbora, neće se ostvariti nijedna od tih teških izjava. Neće biti formiran treći entitet, RS se neće otcijepiti. BiH će ostati jedinstvena, nedjeljiva suverena država. Ono na čemu sada moramo raditi su životna pitanja, odnosno provođenje ekonomskih reformi, koje treba da poboljšaju život ljudi. Inače, u proteklom periodu Vijeće ministara je provelo više od 90 posto obaveza iz Reformske agende, a kumulativno Vijeće ministara i entitetske vlade su proveli više od 70 posto obaveza i ove mjere su već počele da daju rezultate, jer su ekonomski pokazatelji, kao što je izvoz, zaposlenost, trgovinska razmjena i drugi, počeli rasti – napomenuo je Zvizdić.

Govoreći o odluci Vlade Kosova da nametne dodatne carine od 10 posto za proizvode iz BiH i Srbije Zvizdić je kazao da su one u suprotnosti sa CEFTA sporazumom o slobodnoj trgovini, te da bi najlakše bilo uvesti kontra mjere Kosovu.

Pitanje CEFTA-e

- Međutim, takav pristup ne bi riješio problem. Zbog toga ćemo reagovati u okviru CEFTA sporazuma, ali i očekujemo da se u cijeli problem uključi i Evropska komisija – izjavio je Zvizdić.

Napomenuo je i kako je Vijeće ministara raspravljalo i o prijedlogu odluke o kvaliteti tečnih naftnih goriva, te da Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa treba da prikupi mišljenja svih relevantnih institucija i organizacija, kao što su entitetske vlade, privredne komore, udruženja naftaša i slično, kako bi se ova odluka mogla usvojiti. Donošenje ove odluke predstavlja jedan od preostalih uvjeta za prijem BiH u Svjetsku trgovinsku organizaciju.

- Nama je za prijem u Svjetsku trgovinsku organizaciju preostalo još da sklopimo sporazum sa Rusijom, a ova odluka je jedan od preduvjeta za taj sporazum. Očekujem da do kraja ove godine možemo ispuniti ovaj preduvjet i sklopiti sporazum sa Rusijom, a na narednoj Konferenciji Svjetske trgovinske organizacije, u martu ili aprilu naredne godine, možemo steći status države članice ove organizacije – kazao je Zvizdić.

Od ostalih pitanja o kojima je raspravljalo Vijeće ministara vrijedi napomenuti da je usvojen prijedlog izmjena Zakona o sudskoj policiji, kojima se radno-pravni status sudskih policajaca izjednačava sa statusom pripadnika drugih policijskih agencija. Također, odobreno je i izdvajanje od četiri miliona KM za obnovu zgrade Tužilaštva BiH.

Vijeće ministara je uvrstilo i prijedlog sporazuma koji bi trebao biti potpisan sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj, prema kojem bi naša zemlja trebala dobiti zajam u iznosu od 27 miliona eura, namijenjen za povećanje energetske efikasnosti javnih objekata, odnosno za njihovo "utopljavanje". To se, prema Zvizdićevim riječima, prije svega odnosi na obrazovne i zdravstvene institucije.